vikariát

Do novovytvoreného Košického vikariátu patrilo územie Abovskej, Borsodskej, Gemerskej, Spišskej, Šarišskej, Turnianskej a severná časť Zemplínskej župy. Za prvého vikára bol menovaný Ján Pásztély. Košická mestská rada však mala pre potreby vikariátu málo pochopenia, a tak ho od samého začiatku sprevádzalo množstvo problémov, hlavne so získaním vhodných priestorov. Vyústilo to až do rezignácie Pásztélyho, na ktorého miesto bol 13. januára 1790 vymenovaný kanonik Michal Bradáč. Ten vidiac, že v Košiciach sotva niečo dosiahne, obrátil sa do Prešova, kde na hlavnej ulici stál nevyužitý bývalý kostol a kláštor minoritov. Aj tu bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie, ale podarilo sa mu dosiahnuť, že cisár Leopold rozhodnutím zo dňa 20. októbra 1792 dal tieto objekty k dispozícii Košickému vikariátu. Rozhodnutím cisárskej kancelárie z 20. decembra 1792 bol vikariát premiestnený do Prešova.

vikariát

Zásluhou neúnavného vikára Bradáča, ktorý sa medzitým stal aj poslancom uhorského parlamentu, sa podarilo dosiahnuť definitívu, keď cisár dekrétom zo dňa 8. marca 1806 ustanovuje Košický vikariát so sídlom v Prešove. Podľa tohoto dekrétu mal byť minoritský kostol prispôsobený východnému obradu a kláštor upravený na rezidenciu. Michal Bradáč, medzitým vysvätený za biskupa, spravuje vikariát do roku 1812, keď odchádza do Mukačeva. Na jeho miesto bol vymenovaný Gregor Tarkovič, ten však v roku 1815 odchádza za kapitulárneho vikára Mukačevskej eparchie. Posledným vikárom v Prešove sa stal kanonik Ján Olšavský, ktorý spravoval vikariát až do vzniku biskupstva.

Na fotografiách vyššie boli:

1. Objekty bývalého kláštora a kostola minoritov v Prešove, ktoré boli pôvodne pridelené pre potreby Košického vikariátu, po poslednej rekonštrukcii ukončenej v roku 1995.

2. Priečelie katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, postaveného na mieste pôvodného špitálskeho kostola v rokoch 1754—1759. Po prevzatí gréckokatolíkmi bol viackrát upravený a barokovo vyzdobený.

Obrazová galéria k článku

Nechcený vikariát

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber