Biskupi a kňazi Gréckokatolíckej cirkvi

JUBILEÁ

Vitajte v sekcii venovanej biskupom, kňazom a ich nedožitým jubileám.


„My gréckokatolíci na tomto území nie sme bez koreňov, bez minulosti. Nie sme bez histórie. Naša diecéza, naša cirkev, my žijeme z minulosti, zo základov, ktoré tu položil ktosi iný. Žijeme prinajmenej z dvoch veľkých biskupov, mučeníkov, Pavla Petra Gojdiča i Vasila Hopku. Žijeme z mnohých našich čestných veriacich, ktorí si zachovali svoju hlbokú vieru, žijeme z našich čestných i verných kňazov, ktorí vždy zostávali so svojim národom, ktorí neboli pánmi, ale otcami.(…) Netreba zabudnúť na svedkov z nedávnej minulosti z radov obyčajného, ale statočného kňazstva, rehoľníkov a rehoľníc.(…) My živí sme spojení s našimi biskupmi a kňazmi i s našimi statočnými veriacimi, ktorí nás predišli do večnosti.“

– slová 7. prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku v homílii na jeho intronizácii 18.februára 1990

V duchu jeho slov sme sa rozhodli na našej stránke postupne zverejňovať životné príbehy našich biskupov a kňazov, ktorí pôsobili v nedávnej minulosti ako pastieri veriaceho ľudu. Ich príbehy chceme čerpať z dostupných prameňov, ktoré boli doteraz vydané. Chceme ich však obohatiť o spomienky príbuzných i veriacich, ktorí môžu mať o nich aj nejaké dokumenty, alebo obrazový, prípadne zvukový, filmový, alebo video materiál.

Pre spracovanie budeme využívať cyklus jubileí biskupov a kňazov, ktorí nás už predišli do večnosti.

Prosíme preto každého, kto by mal a mohol poskytnúť nejaké informácie, ale predovšetkým spomínané dokumenty, nech sa obráti na o. Andreja Rusnáka, Mobil: +421 905449751, alebo email: pokojamilosrdenstvo@gmail.com.

V roku 2023 si pripomenieme týchto jubilantov:

Biskupi a kňazi Gréckokatolíckej cirkvi, jubilanti v roku 2023

(Legenda údajov: narodenie /miesto/vysviacka / úmrtie / miesto pochovania)

Po kliknutí na konkrétne meno sa vám zobrazí článok.

230 rokov

 1. Jozef Gaganec, biskup – 10.4.1793/V. Tvarožec/25.6.1843/22.12.1875/Prešov

190 rokov

 1. Mikuláš Tóth ThDr., biskup – 10.8.1833/Mukačevo/21.5.1876/21.5.1882/Prešov

150 rokov

 1. Mikuláš Čudáky st. – 6.11.1873/Malé Zalužice/12.12.1897/7.4.1951/Košice

145 rokov

 1. Russnák Mikuláš Univ. Prof. ThDr. – 30.4.1878 /Sopkovce/ 20.8.1900/2.12.1954/Bratislava

140 rokov

 1. Ján Viliam Malinič – 17.6.1883/Choňkovce/18.2.1909/28.1.1960/Šamorín

135 rokov

 1. Blažený Pavel Peter Gojdič, biskup. – 17.7.1888/Ruské Pekľany/25.3.1927/17.7.1960/Prešov
 2. Toronský Alexius – 26.7.1888/Beloveža/28.8.1911/13.8.1971/Bratislava
 3. Székely Michal – 27.8.1888/Ruská N. Ves/11.3.1917/31.7.1979/Košice
 4. Petrenko Demeter – 7.11.1888/Hrabské/23.3.1913/25.9.1951/Levoča

130 rokov

 1. Chira Eugen – 18.1.1893/Ulič/9.12.1917/Užhorod/5.10.1975/Praha
 2. Turkyňák Konštantín – 24.1.1893/Čertižné/16.4.1916/6.1.1964/Podbrezová
 3. Schudich Adalbert – 23.3.1893/Kojšov/1.11.1917/8.7.1972/Šemetkovce
 4. Kellö Alexej – 21.9.1893/Pichné/25.8.1918//17.11.1962/Bratislava
 5. Fedorko Ján – 21.11.1893/Pittsburgh/22.11.1918ú11.11.1957/Nitra

125 rokov

 1. Kašpar Mikuláš – 18.3.1898/Kolomyja(UA)/14.10.1931/7.11.1992/Bratislava
 2. Kapišinský Mikuláš – 4.5.1898/Brusnica/14.11.1922/14.6.1961/Sliač
 3. Vislocký Július – 21.9.1898/Vyškovce/2.9.1923/25.10.1950/Prešov

120 rokov

 1. Mašlej Michal – 20.1. 1903/Electric(USA)/2.8.1930/17.3.1986/Š. Sokolovce
 2. Jhász Edmund – 18.7. 1903/Z.Hradište/12.2.1927/16.4.1975/Košice
 3. Šereghy Jozef Alexander – 4. 10.1903/Dusina(UA)/15.5.1927/27.2.1966/Košice
 4. Podhájecký Georgij – 7.10. 1903/Pichné/28.8.1928/7.3.1969/Košický Klečenov
 5. Martyák Pavol – 19.12.1903/Čukalovce/28.8.1928/30.4.1969/Humenné

115 rokov

 1. Kaminský Jozafát Jozef OSBM – 2. 2. 1908/Rozlil Dolhy(UA)/25.8.1934/14.10.1970/Praha
 2. Fail Jozef Mária CSsR – 9. 2. 1908/Braškov(ČR)/29.6.1933/1.2.1978/Tachlovice(ČR)
 3. Molčányi Vladimír – 4. 3. 1908/Čabalovce/6.12.1931/1.12.2007/Košice
 4. Sabo Jozef – 19.3. 1908/Slavkovce/12.8.1934/7.6.1973/Košice
 5. Zimovčák Gabriel – 1. 4. 1908/Nová Sedlica/12.6.1952/30.12.1984/Vydraň
 6. Čekan Ján – 7.4. 1908/Lecovce/28.7.1935/30.1.1964/Michalovce
 7. Babjak Adalbert – 11.4.1908/Hanigovce/8.3.1931/1.1.1984/Hanigovce
 8. Bobák Juraj prof. – 10. 5. 1908/Viszló(H)/19.8.1937/6.7.1979/Bratislava
 9. Čarný Michal – 24.10.1908/N.Žipov/31.7.1932/11.1.1992/Nižný Žipov
 10. Kostík Demeter – 24.11.1908/Regetovka/20.5.1953/27.11.1996/Regetovka

110 rokov

 1. Murín Ján – 12. 1. 1913/Sečovce/21.11.1939/17.11.1990/Bratislava
 2. Oleár Polykarp Gabriel OSBM – 26. 2. 1913/Š.Čierne/30.7.1939/31.5.1971/Trnkov
 3. Zorvan Emil st. – 9. 3. 1913/Hradisko/5.7.1936/25.3.1989/Poprad Veľká
 4. Čeľustka Teofil Bohumil CSsR – 14. 3. 1913/Příluky(ČR)/20.6.1937/13.10.1997/Stropkov
 5. Štima Ladislav – 15. 4. 1913/Kľačanov/12.7.1939/24.3.1989/Drienov
 6. Bujňák Juraj st. ThDr. – 24. 4. 1913/Blažov/10.8.1941/30.1.1999/Davidov
 7. Ďurišin Michal bás. – 1. 5. 1913/Trebišov/19.8.1943/13.1.1984/Trebišov
 8. Čisárik Mikuláš – 27.5. 1913/Jarabina/24.7.1938/8.11.1878/Košice
 9. Čižmár Michal – 22.7. 1913/V.Rybnica/1.12.1950/18.2.1998/Vyšná Rybnica
 10. Lazor Štefan CSsR – 15.8. 1913/Š.Jastrabie/13.6.1942/15.10.1996/Michalovce
 11. Ujhéhyi Zoltán – 9.10. 1913/V.Trňa/rok 1937/7.4.1982/Pezinok
 12. Palaščák Jozef – 22.10.1913/Rozhanovce/5.7.1936/2.2.1978/Košice
 13. Dubiak  Jozef Vasil – 1.11. 1913/Strážske/25.4.1944/22.5.1993/Bay City(USA)
 14. Slivarich Vojtech – 6.12.1913/Leopoldov/2.2.1951/11.12.1984/Michalovce

105 rokov

 1. Bumbera Juraj SJ – 2. 3. 1918/Voľa/25.5.1944/27.2.1996/Prešov
 2. Potáš Marián Ján Dr. OSBM – 2. 3. 1918/Prešov/12.2.1943/23.2.2006/Prešov
 3. Ďurkáň Mikuláš CSsR – 27.5.1918/Klenov/5.7.1945/13.3.1990/Michalovce
 4. Leško Albert Bartolomej RNDr. – 3. 6. 1918/Čemerné/1.1.1990/25.4.2000/Bratislava
 5. Székely Metod – 25.6.1918/Hniezdne/25.8.1946/2.1.1997/Košice
 6. Bajcura Ján – 4.7. 1918/Krásny Brod/18.9.1950/2.4.1998/Krásny Brod
 7. Anďal Jozef – 30.7.1918/Chust(UA)/3.2.1946/11.10.1985/ Košice
 8. Chlebaško Ladislav – 10.8.1918/Košice/25.8.1946/10.2.1959/Humenné
 9. Puškáš Ján – 17.9.1918/V.Komjati(H)/12.7.1943/22.8.1984/Habura
 10. Nevický Ladislav – 29.9.1918/Sečovce/12.7.1943/25.9.1983/Závadka
 11. Fedoroňko A. Hieronym OBSM – 18.12.1918/Hrabovčík/2.4.1944/13.6.2004/Prešov
 12. Karfčík Andrej CSsR – 31.12.1918/Michalovce/28.8.1945/22.4.2008/Michalovce

100 rokov

 1. Gamrát Ján CSsR – 14.2.1923/Sečovce/24.6.1972/23.11.1991/Michalovce
 2. Prokopovič Andrej CSsR – 16. 2.1923/Vojtovce/3.7.1949/12.11.1997/Michalovce
 3. Chanáth Ján ml. – 7. 3. 1923/Jasenov/19.2.1950/2.5.1973/Trnkov
 4. Ljavinec Ivan Mons. biskup – 8. 4. 1923/Volovec(UA)/28.4.1946/9.12.2012/Volovec(UA)
 5. Fedoroňko Inocent Ján OSBM – 23.5.1923/Hrabovčík/15.8.1948/18.12.1971/Bratislava
 6. Májovský Michal CSsR – 7.8.1923/Bačkov/6.7.1947/17.5.1991/Michalovce
 7. Dandár Jozef – 22.8.1923/V.Ruskov/6.7.1947/15.4.1987/Nový Ruskov
 8. Hirka Ján Mons. Dr.h.c., biskup – 16.11.1923/Abranovce/31.7.1949/10.4.2014/Abranovce

95 rokov

 1. Stanko Michal st. – 18.1.1928/Ulič/7.6.1951/17.12.1996/Stropkov
 2. Ivanko František – 10.2.1928/Iňačovce/11.6.1978/12.4.1997/Topoľovka
 3. Marinčák Imrich – 8.7.1928/Fulianka/9.3.1997/
 4. Fejda Vasil Ladislav – 28.7.1928/Trebišov/12.10.1974/29.8.2012/Trebišov
 5. Gábor Oto – 2.11.1928/Bardejov/30.10.1971/25.12.2013/Prešov
 6. Roško Michal – 22.11.1928/Záhor/25.6.1972/
Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber