Biskupi a kňazi Gréckokatolíckej cirkvi

JUBILEÁ

Vitajte v sekcii venovanej jubileám biskupov a kňazov.


„My gréckokatolíci na tomto území nie sme bez koreňov, bez minulosti. Nie sme bez histórie. Naša diecéza, naša cirkev, my žijeme z minulosti, zo základov, ktoré tu položil ktosi iný. Žijeme prinajmenej z dvoch veľkých biskupov, mučeníkov, Pavla Petra Gojdiča i Vasila Hopku. Žijeme z mnohých našich čestných veriacich, ktorí si zachovali svoju hlbokú vieru, žijeme z našich čestných i verných kňazov, ktorí vždy zostávali so svojim národom, ktorí neboli pánmi, ale otcami.(…) Netreba zabudnúť na svedkov z nedávnej minulosti z radov obyčajného, ale statočného kňazstva, rehoľníkov a rehoľníc.(…) My živí sme spojení s našimi biskupmi a kňazmi i s našimi statočnými veriacimi, ktorí nás predišli do večnosti.“

– To boli slová siedmeho prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku v homílii na jeho intronizácii 18. februára 1990

V duchu jeho slov sme sa rozhodli na našej stránke postupne zverejňovať životné príbehy našich biskupov a kňazov, ktorí pôsobili v nedávnej minulosti ako pastieri veriaceho ľudu. Ich príbehy chceme čerpať z dostupných prameňov, ktoré boli doteraz vydané. Chceme ich však obohatiť o spomienky príbuzných i veriacich, ktorí môžu mať o nich aj nejaké dokumenty, alebo obrazový, prípadne zvukový, filmový, alebo video materiál.

Prosíme preto každého, kto by mal a mohol poskytnúť nejaké informácie, ale predovšetkým spomínané dokumenty, nech sa obráti na o. Andreja Rusnáka, Mobil: +421 905449751, alebo email: pokojamilosrdenstvo@gmail.com.

Pre spracovanie budeme využívať cyklus jubileí biskupov a kňazov, ktorí nás už predišli do večnosti. V kalendári svätcov je spravidla za kritérium vybraný deň úmrtia svätca – narodeniny pre nebo (dies natalis Caelum). V tejto súvislosti si pripomeňme aj slová už sv. Jána Pavla II., keď mu v roku 2000 blahoželali k jeho 80-tim narodeninám. Pri poďakovaní vtedy poznamenal: „No, už som zas o rok mladší pre večnosť.“ Teda aj náš prehľad pre rok 2024 bude zostavený podľa roku úmrtia jubilantov – podľa roku ich narodenia pre večnosť.

K príbehom ďalších biskupov a kňazov Gréckokatolíckej cirkvi sa môžete dostať po kliknutí na odkaz nižšie:

Biskupi a kňazi Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí nás predišli do večnosti
 jubilanti v roku 2024

(Legenda údajov: narodenie /miesto/kňazská vysviacka / úmrtie / miesto pochovania)

Po kliknutí na konkrétne meno sa vám zobrazí článok.

70 rokov – 1954

 1. Univ. Prof ThDr. Mikuláš Russnák 30.04.1878/Sopkovce/20.08.1900/02.12.1954/Bratislava
 2. Andrej Karcub 11.12.1906/Laškovce/25.08.1929/11.12.1954/Hlivišťa

65 rokov – 1959

 1. Ladislav Chlebaško 10.08.1918/Košice/25.08.1946/10.02.1959/Humenné
 2. Michal Malý 18.09.1919/Poša/28.07.1946/09.04.1959/Poša
 3. Miron Petrašovič 28.09.1890/Medvedie/21.09.1913/09.08.1959/Prešov

60 rokov – 1964

 1. Konštantín Turkiňák 24.01.1893/Čertižné/16.04.1916/06.01.1964/ Brezno
 2. ThDr. Ján Čekan 07.04.1908/Lecovce (UA)/28.07.1935/30.01.1964/Michalovce
 3. Ján Chanáth st. 05.08.1885/r. 1910/31.07.1964/Malá Ida
 4. Pavol Kaňuščák 20.08.1911/poráč/26.08.1934/03.09.1964/Košice

55 rokov – 1969

 1. Ján Čisárik 20.06.1909/Jarabina/30.08.1931/07.01.1969/Ľubica
 2. Mikuláš Aurel Kerestény 24.06.1910/Koroľovo (UA)/28.07.1935/25.01.1969/Most (ČR)
 3. Ján Viliam Malinič 17.06.1883/Choňkovce/18.02.1909/28.01.1969/Šamorín
 4. Vojtech Molčan 05.07.1901/Ďurďoš/31.03.1929/20.02.1969/Prešov-Solivar
 5. Georgij Podhajecký 07.10.1903/Pichne/28.08.1928/07.03.1969/ Košický Klečenov
 6. Eugen Dudinský 05.01.1900/Podolinec/25.11.1927/22.09.1969/Spišská. Nová Ves

50 rokov – 1974

 1. Cyril Ján Zakopal CSsR 31.12.1894/Drysice (ČR)/18.07.1920/02.01.1974/Michalovce
 2. Emil Mydlík 07.08.1886/Komloš (H)/28.08.1909/06.06.1974/Košice
 3. Alexander Bačinský 24.10.1912/?/18.08.1935/08.08.1974/Trenton (USA)
 4. Mikuláš Čudáky ml. 30.08.1905/Falkušovce/28.07.1931/09.09.1974/Košice
 5. Andrej Berč 22.12.1921/Dubové (UA)/27.10.1946/21.10.1974/Košice
 6. ICDr. Mikuláš Kokinčák 21.05.1904/Rudľov/27.05.1928/18.12.1974/Zdoba

45 rokov – 1979

 1. Ján Šrámka 26.01.1911/Horné Vestenice/18.07.1937/30.05.1979/Bratislava
 2. Prof. Juraj Bobák 10.05.1908/ Viszló (H)/19.08.1937/06.07.1979/Bratislava
 3. Michal Székely 27.08.1888/Ruská Nová Ves/11.03.1917/31.07.1979/Košice-Rozália
 4. Alexej Deák 13.03.1904/Borov/15.05.1927/22.09.1979/Humenné
 5. Bartolomej Demko 02.06.1914/Ždaňa/18.07.1937/18.10.1979/Košice
 6. Emil Huszár 23.08.1896/Prešov/05.11.1922/08.11.1979/Prešov
 7. Edmund Gulovich 22.11.1894/Männswörthd (A)/29.08.1920/29.11.1979/Martin

40 rokov – 1984

 1. Alois Jozafát Březina CSsR 14.11.1905/Bludov (ČR)/29.06.1932/14.07.1984/Stropkov
 2. Ján Puškaš 17.09.1918/Veľké Komjaty (UA)/12.07.1943/22.08.1984/Habura
 3. Prof. Mons. Michal Szabadoš 23.10.1904/Viszló (H)/02.08.1929/02.09.1984/Viszló (H)
 4. Štefan Čižmár 14.08.1906/Kapušianske Kľačany/26.07.1931/11.10.1984/Cestice
 5. Jozef Petrašovič 22.08.1904/Čabalovce/23.05.1927/11.12.1984/Košice
 6. Vojtech Slivarich 06.12.1913/ ???/02.02.1951/11.12.1984/Michalovce
 7. Gabriel Zimovčák 01.06.1908/Nová Sedlica/12.06.1952/30.12.1984/Vydraň

35 rokov – 1989

 1. Ladislav Tibor Tátray 12.08.1919/Košice/06.12.1942/01.02.1989/Košice
 2. Ladislav Štima 15.04.1913/Kľačanovo (UA)/12.07.1939/23.03.1989/Drienov
 3. Emil Zorvan st. 09.03.1913/Hradisko/05.07.1936/25.03.1989/Poprad-Veľká
 4. Pavol Martyák 19.12.1903/Čukalovce/28.08.1928/30.04.1989/Humenné
 5. Štefan Havrila 31.08.1922/Sečovce/22.08.1948/14.05.1989/Košice
 6. Štefan Kmec 29.07.1937/???/16.12.1962/14.05.1989/Zdoba
 7. Konštantín Kadár 12.05.1912/Vyškovo núTisou (UA)/12.07.1940/07.07.1989/V. Kapušany
 8. František Demčík 20.02.1914/Ilovice (BH)/01.03.1955/12.08.1989/Zemplínska Široká
 9. Michal Jozef Ľachovič 28.08.1912/Krušica (HV)/12.07.1939/15.08.1989/Košice
 10. ThDr. Ján Mastiliak CSsR 05.11.1911/Nižný Hrabovec/12.08.1934/18.09.1989/Prešov
 11. Irenej Teodor Bačinský 21.06.1906/ Poráč/02.08.1930/01.11.1989/Ľutina

30 rokov – 1994

 1. Vladimír Arvaj CSsR 21.01.1914/Starý Vrbas (SRB)/02.08.1939/01.02.1994/Kocur (Juh)
 2. Ján Krlička 09.08.1911/Kapuvári (H)/28.11.1937/21.05.1994/Prešov
 3. Jozef Šoltýs st. 06.09.1925/Sabinov/19.02.1950/03.05.1994/Sabinov
 4. Otokár J. Juraj Zima 30.09.1926/Závadka/11.05.1969/12.06.1994/Košice
 5. Doc. ThDr. Michal Fedor SJ 25.04.1929/Slán. N. Mesto/28.08.1961/14.07.1994/Košice
 6. Michal Baraník 29.01.1935/???/13.07.1958/28.08.1994/Bardejov
 7. Štefan Ujhelyi 04.09.1912/Veľká Trňa/19.12.1935/03.12.1994/Pezinok

25 rokov – 1999

 1. ThDr. Juraj Bujňák 25.04.1913/Blažov/10.08.1941/30.011999/Davidov
 2. Ing. Juraj Riník 05.09.1922/Horňa/11.05.1969/09.03.1999/Michalovce
 3. Július Pukan 04.04.1909/Ľachovec (UA)/31.07.1932/14.03.1999/Prešov
 4. Mikuláš Gladiš 23.05.1915/Starina/15.08.1946/24.03.1999/Prešov
 5. Michal Čintala 21.04.1914/Trebišov/10.08.1941/10.09.1999/Michalovce
 6. Vladimír Petraško 22.07.1912/Cholodnoje (RUS)/16.08.1936/25.11.1999/Košice

20 rokov – 2004

 1. Ján Sitkár 16.05.1931/Veľaty/28.02.1954/06.01.2004/Košice
 2. Ladislav Šedivý 21.06.1936/Mor. N. Ves (ČR)/29.06.1991/28.03.2004/Kněždub (ČR)
 3. Pavol Cilli 29.06.1921/Slan. N. Mesto/10.08.1947/27.04.2004/Košice
 4. Mons. Vasil Prokipčák 28.10.1914/Borov/06.10.1940/29.05.2004/Chmeľová
 5. Andrej H. Fedoroňko OSBM 18.12.1918/Hrabovčík/02.04.1944/13.06.2004/Prešov
 6. MUDr. Ján Köry 06.04.1929/Richnava/08.06.1991/14.08.2004/Richnava
 7. Ján Šimon 26.04.1919/Mukačevo (UA)/28.09.1949/23.08.2004/Košice
 8. Vladimír Molčányi 04.03.1908/Čabalovce/06.12.1931/01.12.2004/Košice
 9. Mikuláš Pavlík 18.12.1939/???/21.11.1963/16.12.2004/Prešov
 10. Prof. Vincent Nagy 17.08.1922/Jovra (UA)/28.07.1946/21.12.2004/Stretávka

15 rokov – 2009

 1. Jozef Knežo 17.03.1916/Iňačovce/25.02.1945/29.01.2009/Vysoká nad Uhom
 2. Štefan Simko 16.07.1915/Valaškovce/16.06.1940/14.03.2009/Košice
 3. Štefan Baník 02.07.1931/Košice/08.06.1975/29.04.2009/Prešov
 4. Mons. Doc. Vladimír Poláček 26.09.1925/Plzeň /11.05.1969/02.05.2009/Sviadnov (ČR)

10 rokov – 2014

 1. MUDr. Jozef Sukovský CSsR 08.02.1932/Jastrabie/25.06.1972/04.02.2014/Jastrabie n/T
 2. Mons. Dr.h.c. Ján Hirka 16.11.1923/Abranovce/31.07.1949/10.04.2014/Abranovce

5 rokov – 2019

 1. Pavel Kompér ml. 25. 03.1930/Osoj (UA)/11.05.1969/04.10.2019/Klenov
 2. Mons. Ján Euhen Kočiš 25.06.1926/01.01.1951/04.12.2019/Prešov-Katedrála
Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber