„Pozývame vás do spolupráce na doplňovaní novodobej histórie Gréckokatolíckej cirkvi!“

OZ Pokoj a milosrdenstvo

Na túto tému už bolo vydaných aj niekoľko publikácií, no Cirkev tvorí celý Boží ľud.

Každá farnosť by nemohla dobre fungovať bez kurátorov, kantora, cerkovníkazvonára. Teraz sú zvony väčšinou na mechanický pohon, ale v minulosti to tak nebolo. Stavba i oprava chrámu by nebola možná bez darov, ale aj bez manuálnej práce farníkov. Udalosti v minulých dobách ako druhá svetová vojna, likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950, udalosti v roku 1968 spojené s povolením činnosti našej cirkvi, obdobie normalizácie do roku 1989, návrat náboženskej slobody v roku 1990, preberanie chrámov, ich opravy i výstavba, to všetko bolo spojené so všetkými členmi Cirkvi.

Ale medzi nami boli ľudia a dovolím si povedať: osobnosti, na ktorých by sme nemali zabúdať.

Vaše poznatky, ktoré možno máte od vašich predkov, by nemali zaniknúť.

príbehy
podpora

Poskytnite nám svoj príbeh

Potešilo by nás, keby ste vaše poznatky poskytli nášmu občianskemu združeniu. Pritom nezáleží na forme. Môžete to napísať, alebo aj nahovoriť priamo nám. Bolo by tiež dobré, keby ste z tej doby mohli poskytnúť aj nejaké dokumenty v listinnej, obrázkovej, alebo ako audio, či video záznam.

Listinná podoba

Obrazová podoba

Audio záznam

Video záznam

Vami poskytnuté materiály, ak si to budete želať, vám po spracovaní vrátime.

Zároveň vám pošleme knihu Ján Hirka, Pod ochranou Márie – Pastier v službe Cirkvi.

Naše kontaktné údaje:

Pokoj a milosrdenstvo o. z., Bauerova 16, 040 23 Košice

Email: pokojamilosrdenstvo@gmail.com

Mobil: +421 905 449751.

Prípadne využite priamo náš kontaktný formulár (Pošlite nám správu).

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber