„Nie sme bez koreňov, bez minulosti. Nie sme bez histórie. Naša diecéza, naša cirkev. Žijeme z minulosti, zo základov, ktoré tu položil ktosi iný.“

— MONS. JÁN HIRKA, 7.PREšOVSKý SÍDELNÝ BISKUP

Vypočujte si časť homílie a záverečného príhovoru Mons. Jána Hirku, z 18.februára 1990. Na svojej intronizácii, nástupe do úradu prešovského sídelného biskupa, hovoril o koreňoch našej gréckokatolíckej cirkvi.

PREŠOVSKÉ BISKUPSTVO

Pozývame Vás do príbehu. Príbehu, ktorý prostredníctvom obrazových ilustrácií a trefných popisov rozpráva o Prešovskom biskupstve.

„Dlhá a zložitá je vývojová cesta Prešovského biskupstva združujúceho gréckokatolíckych veriacich na území Slovenska. Dlhá a zložitá ako čas a v ňom plynúce udalosti, v ktorých sa striedali priaznivé obdobia rozvoja a prosperity so zlými časmi útlaku a prenasledovania.“ (úryvok z knihy)

Postupne pre Vás budeme odkrývať tieto kapitoly:

 • Kresťanské korene
 • Misia solúnskych bratov
 • Pokračovanie tradícií
 • Prvé biskupstvo
 • Nechcený vikariát
 • Zrodila sa eparchia
 • Storočnica rozvoja
 • Medzivojnové časy
 • Doba temna
 • Znovuzrodenie
 • Roky útlaku
 • Návrat slobody

Zverejnené so súhlasom.

KOLEKTÍV AUTOROV, 1998. PREŠOVSKÉ BISKUPSTVO.

Začítajte sa

Nižšie nájdete postupne odkazy na jednotlivé kapitoly:

Prešovské biskupstvo

„Mnohí sa nás, gréckokatolíkov, pýtajú na naše korene.“

Kresťanské korene

„Myšlienky kresťanstva nachádzali medzi našimi predkami čoraz väčší ohlas.“

Misia solúnskych bratov

„Cyrilometodská tradícia tvorí slávne obdobie slovenských dejín, ku ktorému sa Slováci znovu a znovu vracali, aby odtiaľ čerpali duchovnú silu v ťažkých časoch poroby.“

Pokračovanie tradícií

„Kňazi boli v týchto časoch nielen duchovnými pastiermi svojich veriacich, ale všestranne im pomáhali aj pri riešení mnohých problémov každodenného života.“

Prvé biskupstvo

„Pápež Klement XIV. ustanovil bulou „Eximia Regalium Principum” zo dňa 19.septembra 1771 samostatnú Mukačevskú eparchiu.

Nechcený vikariát

„Zásluhou vikára Bradáča sa podarilo dosiahnuť definitívu, keď cisár dňa 8. marca 1806 ustanovuje Košický vikariát so sídlom v Prešove.“

Zrodila sa eparchia

„Pápež Pius VII. bulou „Relata Semper“ zo dňa 22.septembra 1818 prehlasuje kanonické zriadenie Prešovského biskupstva.“

Storočnica rozvoja

„Následníkov biskupa Tarkoviča čakali na prešovskom stolci ťažké úlohy a veľa náročnej práce. Kto boli pokračovatelia v jeho započatom diele?“

Medzivojnové časy

Doba temna

Znovuzrodenie

Roky útlaku

Návrat slobody

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber