Vitajte na stránke Občianskeho združenia POKOJ A MILOSRDENSTVO!

Ak sa chcete dozvedieť za akým účelom vzniklo naše Občianske združenie, viac sa dozviete na nasledujúcom odkaze.

POD OCHRANOU MÁRIE – PASTIER V SLUŽBE CIRKVI

Vyšlo 2.vydanie autobiografie siedmeho prešovského sídelného biskupa Mons. Dr.h.c. Jána Hirku – POD OCHRANOU MÁRIE – PASTIER V SLUŽBE CIRKVI.

Kniha nebude v bežnom predaji, ale je možné ju získať na Gréckokatolíckych farských úradoch za dobrovoľný príspevok pre naše občianske združenie alebo priamo cez naše OZ Pokoj a milosrdenstvo, a to kontaktovaním buď na e-mail pokojamilosrdenstvo@gmail.com, prípadne o. Andreja Rusnáka na tel.č. +421 905 449 751.

„Toto životopisné a dejepisné dielo by nemalo chýbať na žiadnej gréckokatolíckej fare, vo farskej knižnici, či v našich rodinách, lebo ako biskup Hirka na jednom mieste napísal „Celý môj život bol bytostne spojený s osudom Gréckokatolíckej cirkvi“.“ (Stanislav Gábor )

HIRKA, Ján 2022. Pod ochranou Márie : pastier v službe cirkvi. Druhé aktualizované vydanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2022, s. 580. ISBN 978-80-555-2908-0.

Gréckokatolícka cirkev

Pozývame vás dozvedieť sa viac o koreňoch našej cirkvi. Nielen o jej dôležitých míľnikoch ale aj o zaujímavostiach, materiáloch a artefaktoch týkajúcich sa gréckokatolíckej cirkvi v novodobých dejinách Slovenska.

Zo života občianskeho združenia Pokoj a milosrdenstvo

Prečítajte si niečo z aktuálnej činnosti nášho OZ.

Ponuka našej spolupráce

Naše Občianske združenie Pokoj a milosrdenstvo získava, zhromažďuje a spracúva materiály rôzneho druhu z novodobých dejín Slovenska so zameraním na dejiny gréckokatolíckej cirkvi. Perspektívou je vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie týchto vzácnych artefaktov z minulosti.

Aktuality

Na stránku postupne pridávame články, odkazy, zaujímavosti z minulosti či najnovšie aktuality. Cez odkaz nižšie sa dostanete nielen k najnovším príspevkom ale aj k archívu.

Povedali o nás …

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má svoj vlastný obrad, ktorý je výsledkom cyrilometodského dedičstva a vyjadrením byzantskej tradície, pevne zakotvenej v spoločnosti a kultúre Slovenska. Dedičstvo gréckokatolíckej cirkvi by preto malo byť nielen uchovávané, ale aj prezentované slovenskej verejnosti ako jej integrálny a formujúci činiteľ.“

vladyka Cyril Vasiľ SJ

arcibiskup – košický eparchiálny biskup

„Teším sa iniciatíve, ktorú chce toto združenie zastrešovať. Ide predsa o nedávnu históriu našej cirkvi, ktorú je najlepšie zaznamenať čím skôr, aby sme ju odovzdali budúcim generáciám čo najpravdivejšie a najucelenejšie.“

Mons. Peter Rusnák

apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej arcieparchie

Naša práca

Získavame, zhromažďujeme a spracovávame informácie, materiály a artefakty z novodobých dejín Slovenska so zameraním na dejiny gréckokatolíckej cirkvi.

príbehy

Príbehy Božieho ľudu

“ Pozývame vás do spolupráce na doplňovaní novodobej histórie Gréckokatolíckej cirkvi.“

Poskytnite nám príbehy, príbehy o ľuďoch, osobnostiach, na ktoré by sme nemali zabúdať. My vám ponúkame spracovanie vašich materiálov a priestor na ich zverejnenie. Viac informácií o ponúkanej spolupráci sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz.

Ak sa chcete začítať do už zverejnených príbehov, kliknite na nasledujúci odkaz.

Sledujte naživo

TV LOGOS

TV LUX

TV LURDY

TV FATIMA

MARY TV

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber