Darujte 2%
zo svojich daní
OZ Pokoj a milosrdenstvo

Sme prijímateľom 2%.

Podporte prosím aktivity OZ Pokoj a milosrdenstvo darovaním 2% z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie činnosti nášho OZ.

Srdečná vďaka za Vašu podporu.

darujte 2%

Chcete nám darovať svoje 2% ?

Vyplňte naše údaje do Vášho vyhlásenia v časti II. oddiel – údaje o prijímateľovi:

IČO: 45784159

Právna forma: Združenie 

Obchodné meno (názov): POKOJ A MILOSRDENSTVO

Sídlo – Ulica: Bauerova

Súpisné/orientačné číslo: 16

PSČ: 04023

Obec: Košice

Alebo využite už vopred pripravené tlačivá, ktoré si môžete uložiť a následne vyplniť:

Ako darovať 2% ?

Ak podávate elektronické daňové priznanie, vpíšte doň naše údaje.
Nezabudnite, že IČO sa od roku 2018 zarovnáva SPRAVA. Inak sa stane, že Vaše 2% nebudú poukázané.
Po kontrole splnenia všetkých podmienok, správností všetkých údajov a príloh, má Daňový úrad 90 dní na to, aby Váš príspevok zaslal tej organizácii, ktorú ste si vybrali.

Pre podrobný postup ako poukázať 2% z daní odporúčame navštíviť stránku: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podávate na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú formu.

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Viac tu: Náležitosti tlačiva Vyhlásenie k poukázaniu 2% alebo 3% podielu zo zaplatenej dane ( ďalej len „Vyhlásenie“) (financnasprava.sk)

Podporte nás

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber