Pokoj a milosrdenstvo bolo životným krédom zosnulého prešovského biskupa Mons. Jána Hirku, ktoré tvorilo aj jeho prvú časť biskupského hesla:

Pokoj a milosrdenstvo
pod ochranou Márie.

Občianske združenie POKOJ A MILOSRDENSTVO

OZ Pokoj a milosrdenstvo

ČO JE NAŠIM CIEĽOM ?

Podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

S pocitom zodpovednosti zachovať dielo a odkaz Mons. Jána Hirku pre súčasníkov i pre budúce generácie čím chceme napomáhať šíreniu hodnôt prirodzeného práva v duchu kresťanských hodnôt, demokracie, humanizmu a tolerancie.

Získavať, zhromažďovať a systematicky spracovávať a prezentovať informácie, materiály a artefakty z novodobých dejín Slovenska so zameraním na dejiny gréckokatolíckej cirkvi.

Andrej RUSNÁK

PREDSEDA OZ POKOJ A MILOSRDENSTVO

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber