Ján Hirka
POD OCHRANOU MÁRIE PASTIER V SLUŽBE CIRKVI

V nasledujúcom roku 2023 si pripomenieme 100 rokov od narodenia siedmeho prešovského sídelného biskupa Mons. Dr.h.c. Jána Hirku.

Vyšlo druhé vydanie jeho autobiografie.

__________________________________________

Kniha nebude v bežnom predaji, ale je možné ju získať na Gréckokatolíckych farských úradoch za dobrovoľný príspevok pre naše občianske združenie alebo priamo cez naše OZ Pokoj a milosrdenstvo, a to kontaktovaním buď na e-mail pokojamilosrdenstvo@gmail.com, prípadne o. Andreja Rusnáka na tel.č. +421 905 449 751 .

SLOVO NA ÚVOD

Pred istým časom som si so záujmom prečítal autobiografickú knižku profesora Štefana Hlaváča, rímskokatolíckeho kňaza, ktorý pred rokom 1950 pôsobil na michalovskom gymnáziu. Zaujala ma poznámka v úvode knižky: „Za posledných päťdesiat rokov sa na Slovensku odohrali toľké a také veci, ktoré by príslušníci iných národov už dávno boli spracovali vo forme historických monografií, životopisných čŕt, prípadne poviedok a drám. Slováci však nehovoria a nepíšu. A to je veľká chyba. Odkiaľ budú čerpať nové generácie kresťanskú a národnú hrdosť?“1

Položil som si podobnú otázku a z vlastných skúseností som našiel na ňu aj odpoveď: Hlavní aktéri tejto pohnutej doby v Gréckokatolíckej cirkvi – naši kňazi, ak toto všetko prenasledovanie, väzenia i utrpenie prežili, vrátili sa po roku 1968 k svojim veriacim. Verní svojmu kňazskému poslaniu sa plne oddali službe Bohu, Cirkvi a jej Božiemu ľudu. Museli sa pritom veľmi usilovať, lebo bol veľký nedostatok kňazov a jeden kňaz mal obyčajne pod správou niekoľko farností. Preto len veľmi málo kňazov dokázalo ešte aj písať. No Bohu vďaka tým, ktorí to dokázali, lebo si myslím, že profesor Hlaváč mal pravdu o povinnosti vydať svedectvo nielen pre súčasníkov, ale zanechať ho aj pre budúce generácie.

Vedomý si tejto povinnosti som sa už dlhšiu dobu chystal napísať osobné svedectvo z môjho pôsobenia v Cirkvi. Dostal som sa k tomu až teraz ako emeritný biskup.

Mojimi spomienkami i vyznaniami, ktoré som napísal v tejto knihe, by som chcel prispieť k lepšiemu objasneniu tej ťažkej doby, ktorú prežívala naša cirkev a v rámci toho uvádzam aj osoby, s ktorými som počas života prišiel do styku. Dejiny tvoria skutoční ľudia so svojimi kladmi i zápormi. Teda aj v mojich spomienkach figurujú ľudia obrazne povedané z oboch strán „barikády.“

Rozhodol som sa napísať tieto riadky aj preto, že celý môj život bol bytostne spojený s osudmi Gréckokatolíckej cirkvi. Písal som ich tiež ako jeden z tých, čo spolu s cirkvou ako jej údy prežili „klinickú smrť,“ aby som podal o tej ťažkej dobe svoje svedectvo. Pokladám to za potrebné predovšetkým voči našej mládeži, ktorá na vlastnej koži nezažila praktiky totalitného režimu.

Úryvok z knihy: Ján Hirka, POD OCHRANOU MÁRIE – PASTIER V SLUŽBE CIRKVI

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1HLAVÁČ, Š.: Po priamych cestách. Bratislava: IKAR, 1990, s.8.

Záujem o knihu
Tento formulár slúži na kontaktovanie v prípade, že máte záujem o získanie knihy za dobrovoľný príspevok pre OZ Pokoj a milosrdenstvo. Vyplňte ho a my Vás budeme spätne kontaktovať e-mailom.

ČÍTALI STE TÚTO KNIHU A CHCELI BY STE KU NEJ ZANECHAŤ SVOJ KOMENTÁR ?

Nech sa páči, na konci tohto článku nájdete priestor na písanie komentárov.

Ján Hirka – Pod ochranou Márie

2 názory na “Ján Hirka – Pod ochranou Márie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber