Posviacka maturitných stužiek, Krivé 2001

Gréckokatolícke gymnázium sv. Jána Krstiteľa zriadené prešovským biskupom Mons. Dr.h.c. Jánom Hirkom bolo slávnostne otvorené 1.septembra 1995. Na jeho otvorení sa zúčastnila aj vtedajšia ministerka školstva Dr. Eva Slavkovská. Už pri vzniku školy sme stanovili predsavzatie realizovať výchovu a vzdelanie v duchu kresťanskej morálky, na zásadách tolerancie a náboženskej znášanlivosti, na zásadách kresťanskej lásky k blížnemu i k svojej domovine.

Región celého východného Slovenska je špecifický tým, že tu žijú priami pokračovatelia tradícii – veriaci byzantského obradu – gréckokatolíci. Celým našim snažením sa vinie ako zlatá niť myšlienka na to, aby práve tieto tradície našli svojich ďalších pokračovateľov medzi mladými ľuďmi. Naši študenti sú v dennom kontakte s prejavmi tejto tradície. Dôkazom toho je orientácia a záujem žiakov pre štúdium teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove i na iných teologických fakultách.

Maturanti IV. A triedy gymnázia v školskom roku 2001-2002 zorganizovali netradičnú formu priebehu stužkovej slávnosti. V rámci „tradícii“ v októbri 2001 navštívili severovýchodné Slovensko – Bardejov a okolie, ktoré ponúka nezabudnuteľné zážitky návštevou drevených chrámov byzantského obradu, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami.

IV.A trieda, školský rok 2001-2002, Gréckokatolícke gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

Vo štvrtok 25. októbra 2001 v gréckokatolíckom drevenom chráme sv. Lukáša (1826 – NKP) pre maturantov IV. A triedy gymnázia slávil prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka sv. liturgiu. Po sv. liturgii posvätil maturitné stužky slovami: „Pán, Stvoriteľ a Udržiavateľ ľudského pokolenia, darca duchovných milostí a večnej spásy, zošli svojho Svätého Ducha s nebeským požehnaním na tieto maturitné stužky, aby silou nebeského požehnania slúžili na ochranu tela a spásu duší všetkým, ktorí ich budú nosiť s pomocou Pána nášho Ježiša Krista teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

Po slávnosti v chráme maturanti v sprievode duchovného otca z Kružľova PaedDr. Františka Dancáka si prezreli interiér a exteriér chrámu, ktorý bol postavený v roku 1826. V chráme sa nachádza vzácny ikonostas s ikonami z rôznych časových období. Obzvlášť zaujímavé sú ikony mimo ikonostasu. Medzi tie hodnotnejšie patria tempery na dreve z konca 16. storočia – Bohorodička Hodigitria s pochvalou, Spasiteľ s nebeskými silami, Michal svätý archanjel a Krst Krista v Jordáne – ktoré pravdepodobne pochádzajú zo spomínaného staršieho chrámu z roku 1718. Maturitné stužky boli študentom odovzdané na stužkovej slávnosti v Bardejove.

V bardejovskom skanzene si študenti prezreli v sprievode o. Františka Dancáka aj gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša z roku 1775. Pôvodne bol tento chrám v Zboji, ale v roku 1967 bol rozobratý, prenesený a opätovne postavený v Bardejovských kúpeľoch.

Kultúrno – stužkovo poznávací zájazd maturanti zakončili v sobotu 27. októbra 2001 návštevou a prehliadkou Bardejova, ktorý je od roku 1952 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Prezreli si s výkladom rímskokatolícky farský kostol sv. Egídia s jedenástimi krídlovými gotickými oltármi z 15. a 16. storočia a bývalú mestskú radnicu zo začiatku 16. storočia, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Kolorit vzácnych architektonických objektov dopĺňajú kostol a kláštor františkánov, gréckokatolícky a evanjelický kostol, ako aj židovské suburbium (súbor bývalých židovských kúpeľov a synagógy) a Šarišské múzeum spolu s múzeom ľudovej architektúry, ktoré si maturanti prezreli so sprievodným výkladom.

Celá táto „špecifická“ maturitná akcia zanechala v maturantoch IV. A triedy školského roku 2001/2002 nezabudnuteľné zážitky na ktoré spomínali aj na stretnutí maturantov v roku 2022, ktoré sa uskutočnilo po 20 rokoch v Trebišove.

Pozývame k nahliadnutiu do tejto krásnej udalosti, posvätenia maturitných stužiek IV.A triedy v Krivom, prostredníctvom videa, ktoré je nám potešením zdieľať.

Za poskytnutie obrazovej prílohy aj priloženého videa ďakujeme pani Mgr. Terézii Sirotňákovej

a za spracovanie príbehu pánovi PhDr. Jánovi Bodnárovi z Trebišova.

– OZ POKOJ A MILOSRDENSTVO
Posviacka stužiek v Krivom, 2001

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber