Aj takto netradične môže vyzerať stužková

Lurdy /franc. LOURDES/ mesto v južnom Francúzsku je neďaleko ktorého /na mieste zvanom Massa bielle/ sa v r. 1858 zjavila Panna Mária, 14-ročnej pastierke Bernadette Soubirousovej /1844 -1879/. Spolu bolo 18 zjavení. Na mieste zjavenia vyvrel prameň, ktorého voda mala nevysvetliteľ­né liečivé účinky. Lekársky potvrdené zázračné uzdravenia sa tam vyskytujú doteraz. Je jedným z najfrekventovanejších mariánskych svätýň a pútnických miest na svete.

študenti
Študenti IV. A triedy s otcom vikárom, triednou profesorkou, riaditeľom školy, katechétkou, ekonómkou po skončení krížovej cesty.

Študenti IV.A triedy Cirkevného gymnázia Sv. Jána Krstiteľa v Trebišove s triednou profesorkou PhDr. Valériou Leščíšinovou v dňoch 14. – 20. 10. 1998 sa rozhodli pre netradičnú formu stužkovej slávností — púťou do Lúrd. Na tejto púti sa zúčastnil riaditeľ školy PhDr. Ján Bodnár, katechétka Mgr. sr. Naukracia Závacká OSBM, z poverenia o. biskupa Mons. Jána Hirku generálny vikár Prešovskej eparchie Mgr. Ján ZávackýMária Tomková — ekonómka školy. Študenti púť spojili s posviackou maturitných stužiek v tamojšom gréckokatolíc­kom chráme Krista Kráľa, ktoré pri slávení liturgie posvätil duchovný otec Mgr. Ján Závacký, gene­rálny vikár Prešovskej eparchie. V miestnom hoteli sa večer uskutočnila stužková slávnosť, pri kto­rej triedna profesorka PhDr. Valéria Leščišinová spolu s riaditeľom školy PhDr. Jánom Bodnárom slávnostne odovzdali maturitné stužky študentom IV.A triedy.

Nezabudnuteľnou spomienkou pre študentov a vedenie školy bol duchovný program — denné sväté liturgie, medzinárodné sväté omše, nočný sviečkový sprievod, krížová cesta, ktorú viedol duchovný otec Mgr. Ján Závacký, generálny vikár Prešovskej eparchie.

Študenti s otcom vikárom, triednou profesorkou, riaditeľom školy po sv. liturgii a posviacke maturitných stužiek v lurdskom gréckokatolíckom chráme Krista Kráľa.

Galéria

Sv. Bernadetta a jej rodný dom v Lurdách

Posvätenie maturitných stužiek po sv. liturgii

Generálny vikár o. Ján. Zavacký pri homílii

Generálny vikár o. Ján Zavacký vedie pobožnosť krížovej cesty

Študenti na sv. liturgii


Za poskytnutie príbehu a obrazovej prílohy ďakujeme

pánovi PhDr. Jánovi Bodnárovi z Trebišova.

– oz pokoj a milosrdenstvo

Púť a stužková slávnosť – Lurdy 1998

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber