Prešovské biskupstvo

Mnohí sa nás, gréckokatolíkov, pýtajú na naše korene.
Publikácia „Prešovské biskupstvo“ sa snaží dať na túto i na ďalšie otázky odpoveď nielen slovom, ale aj obrazom.

Toto dielo vychádza pri príležitosti osláv 180. výročia zriadenia Prešovského biskupstva, 110. výročia narodenia biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča a 30. výročia obnovenia činnosti gréckokatolíckej cirkvi.

Prešovské biskupstvo vzniklo v r. 1818, ale my, gréckokatolíci, vieme, že naše korene siahajú do cyrilometodskej doby. Hrdo sa hlásime k solúnskym bratom, ktorí nás predišli príkladom: boli verní Rímu. My sme ich konanie pochopili. Dokazujú to postoje a činy našich biskupov, kňazov a veriacich v „dobe temna“. Táto doba bola veľkou skúškou pre našu cirkev. Hovorí sa, že charaktery a osobnosti sa poznajú predovšetkým v krízových situáciách. Potešujúce je, že v tejto ťažkej dobe naši biskupi Pavol Peter Gojdič, Vasiľ Hopko, ale aj veľká väčšina kňazov i veriacich sa nedali zastrašiť ani zlákať a zachovali si svoju vieru aj za cenu prenasledovania a utrpenia.

„Ale Pán zosadil mocnárov z trónu a povýšil ponížených“, týmito slovami sa ku gréckokatolíkom v Prešove prihovoril Svätý Otec 2. júla 1995 pri svojej návšteve. Jeho cesta viedla však najprv do prešovskej katedrály, kde ležia telesné ostatky otca biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorý položil svoj život za cirkev a vernosť Svätému Otcovi. Práve slová Svätého Otca boli tým hlavným impulzom na začatie procesu beatifikácie tohoto vzácneho človeka.

Naša cirkev prežila ťažké obdobie. To nás však neoprávňuje na to, aby sme na tých, ktorí nám ublížili, hľadeli s pocitom krivdy. Našou cestou je cesta odpustenia a zmierenia. Vzorom je náš biskup Pavol Peter Gojdič, ktorý nikdy nevyčítal tým, čo mu ubližovali, ale aj Svätý Otec, ktorý sa v Prešove spolu s biskupom evanjelickej cirkvi a. v. Jánom Midriakom a so mnou modlil „Otče náš“ pri pamätníku popravených evanjelikov. Touto cestou je potrebné, aby sme kráčali aj my.

Nech nám táto kniha pomôže osviežiť si pamäť, aby sme si uvedomili kam patríme, ale nech bude aj pomôckou pre všetkých, ktorí našu históriu nepoznajú, aby si vedeli urobiť obraz o našej cirkvi i o prostredí kde žijeme.

Mons. Ján Hirka
prešovský biskup

Mons. Ján Hirka
Podtatranská krajina pri Starej Ľubovni

Podtatranská krajina pri Starej Ľubovni

Chalúpka so slamenou strechou a drevený kostolík v obci Krajné Čierno

Chalúpka so slamenou strechou a drevený kostolík v obci Krajné Čierno
Prešovská arcieparchia

Prešovská arcieparchia

Úrodná niva potoka Udava pri Nižnej Jablonke, typická krajina Laboreckej vrchoviny

Úrodná niva potoka Udava pri Nižnej Jablonke, typická krajina Laboreckej vrchoviny
Prešovské biskupstvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber