Posviacka zvona v Lastovciach

Obec Lastovce leží v Podslaneckej pahorkatine na juhovýchode Slovenska Trebišovskom okrese. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266 pod názvom Laztouch. Svedkom slávnej histórie obce je neskorobarokový kaštieľ a tri kostoly: kalvínsky kostol, rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a gréckokatolícky chrám Nanebovstúpenia Pána. Gréckokatolícky chrám je z roku 1833 postavený v štýle tereziánskeho baroka.

Lastovskú farnosť navštívil prešovský ordinár Mons. Ján Hirka 14. júna 1970 na pozvanie miestneho správcu farnosti otca Jána Tkáča, ktorý sa do svojej farnosti vrátil po 17-tich rokoch exilu a ťažkej práci v českom pohraničí. Po odslúžení sv. liturgie za veľkej účasti veriacich z farnosti i z okolitých dedín otec ordinár pred chrámom v slávnostnej atmosfére posvätil veľký zvon, ktorý zakúpili veriaci z príležitosti návratu do svojej cerkvi po dlhých 18-tich rokoch. Na veľkom zvone je napísané: AD – 1970 (Anno Domini 1970, Roku Pána 1970) – Vyrobil zvonár František Švéda v roku 1970 v Kostelci na Hané pri Prostějove.

Lastovce

Na posviacke zvona sa zúčastnili spolu s našimi veriacimi aj rímskokatolícki i reformovaní veriaci, čo bolo výrazom vzájomnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov medzi nimi. Vo svojom záverečnom príhovore to vyzdvihol aj otec ordinár. Bol unesený veľkou účasťou veriacich. Bol to zároveň dôkaz toho, že gréckokatolíci sa dožili toho, že po mnohých rokoch zavítal do farností otec ordinár s právomocami biskupa. Bol to zároveň aj dôkaz ich dôvery v Božiu pomoc a očakávania, že Boh: „Mocnárov zosadí z trónov a povýši ponížených.“ To sa im splnilo návratom slobody po „nežnej revolúcii“ v roku 1990.

Lastovce

Za poskytnutie príbehu a obrazovej prílohy ďakujeme

pánovi PhDr. Jánovi Bodnárovi z Trebišova.

– OZ Pokoj a milosrdenstvo
Zvon v Lastovciach
Tagy:        

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber