Blažený biskup Vasiľ HOPKO pred 50 rokmi v Sulíne

Farnosť Sulín vznikla v roku 1653.
Sulín
Pohľad na Chrám sv. Michala archanjela v Sulíne (rok 1972)

Už začiatkom 19. storočia stal v obci murovaný chrám sv. archanjela Michala. Ten súčasný pochádza z roku 1879. Od roku 1943 farnosť spravoval otec Ján Nemčík, ktorý v roku 1950 zostal verný Gréckokatolíckej cirkvi. Preto bol väznený a po štrnástich mesiacoch aj s rodinou vysťahovaný do českého pohraničia. V rokoch 1950 – 1968 veriaci nevpustili pravoslávneho kňaza ani na faru, ani do chrámu. Sami si odbavovali modlitbové pobožnosti. Po povolení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa o. Ján Nemčík vrátil do obce. V tom istom roku veriaci opravili chrám. Otec Ján Nemčík spravoval farnosť do roku 1981.

Miestny farár o. Ján Nemčík

Ján Nemčík

Svätenie veľkonočných jedál v Matysovej v roku 1979

Medzi významné udalostí vo farnosti patrila návšteva blaženého biskupa Vasiľa Hopka.

Otec biskup bol hlavným slúžiteľom na odpustovej slávnosti sv. archanjela Michala v novembri roku 1972 a zároveň posvätil obnovený chrám.

Video i fotografie poskytli veriaci zo sulínskej farnosti, čím ešte viac priblížili svojim rodákom i ostatným spomínanú historickú udalosť farnosti. Biskup Vasiľ Hopko za svoju príkladnú kňazskú i biskupskú službu zavŕšenú mučeníctvom bol teraz už svätým pápežom Janom Pavlom II. povýšený ako blažený biskup – mučeník na oltár v Bratislave 14. septembra 2003. Jeho relikvie boli slávnostne uložené v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa v sobotu 20. septembra 2003.

Veríme, že otec biskup sa aj vo večnosti prihovára u nebeského Otca za našu Cirkev, preto úprimne prosme:

Nebeský Kráľu, Utišiteľu a Duchu pravdy, ty si vlial božskú lásku do našich sŕdc, aby sme mohli milovať jeden druhého ako seba samého. Tou istou láskou si posilňoval svojho verného služobníka biskupa Vasiľa Hopka, ktorý ju uskutočňoval v hrdinskom stupni, takže ho urobila veľkým vzorom dobročinnosti a obetavosti až po vlastnú sebaobetu.
Povzbudení touto láskou, milosrdný Bože, prosíme ťa pokorne, aby si oslávil svojho služobníka biskupa Vasiľa a prostredníctvom jeho láskavého príhovoru dopraj nám túto milosť ………..(prosby). Lebo ty si Svätý Bože náš a my ti vzdávame slávu Otcu, Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Galéria z odpustovej slávnosti v Sulíne

Príchod vladyku Vasiľa Hopku ku chrámu

Vasiľ Hopko

Vítanie vladyku Vasiľa Hopka na začiatku odpustovej slávnosti

Vítanie vladyku Vasiľa Hopka ( z druhého pohľadu)

Vladyka Vasiľ Hopko vstupuje na nádvorie chrámu

Vladyka Vasiľ Hopko medzi veriacimi počas slávnosti

Na slávnosti sa zhromaždilo veľké množstvo veriacich z farnosti i okolia.

Vladyka Vasiľ Hopko číta evanjelium sv. Jána na konci obchodu okolo chrámu

Erb biskupa Vasiľa Hopka

Pečiatka biskupa Vasiľa Hopka s jeho podpisom


Pramene:

Borza Peter, Gradoš Juraj, Historický schematizmus Prešovskej metropolie, Petra, n.o. Prešov, s. 587

Dancák František Da vsi jedino budut – Aby všetci jedno boli, Prešov 2002 s. 109.

Video a obrázky:

Mgr. Terézia Sirotňáková.

— OZ Pokoj a milosrdenstvo

Blažený biskup Hopko v Sulíne
Tagy:        

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber