Vianočný príhovor

Pozdravujeme Vás všetkých z príležitosti sviatku Božieho na­rodenia. Vo všetkých našich chrámoch počujete to, čo už 1975 rokov slávnostne ohlasuje Cirkev: „Hľa, veľkú radosť vám zves­tujem, ktorá bude patriť všetkému ľudu, lebo dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán.“ (Lk 2, 10, 11).

Áno, toto je historická, nepopierateľná skutočnosť a svetlo tejto betlehemskej moci osvetľuje život a životné cesty každého z nás. Ale my ľudia sme slabej viery a ľahko zabúdame v sta­rostiach tohto života na tieto prevýznamné chvíle.

Všetko sa nám skoro zunuje. Aké vzrušenie nastane v rodi­ne, keď si kúpia nové auto, keď sa nasťahujú do nového domu, ale po čase všetko zostarne a prestane nás to baviť. Nie je to ináč ani medzi ľuďmi. Keď sa poznajú, obdivujú sa, milujú sa, ale často ani ľudská láska nesplní to, čo sľubuje; i z najväčšieho plameňa zostáva nakoniec popol.

Keby to tak nebolo medzi nami a Bohom! Veď niekedy skla­maní životom, chceli by sme z neho ujsť a Boh do neho vstu­puje.

A túto významnú skutočnosť nášho duchovného života nám zdôrazňujú aj sviatky Božieho narodenia, lebo nám znovu a zno­vu pripomínajú základnú pravdu evanjelia: Tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný“. (Ján 3, 16).

Prajeme Vám všetkým naozaj radostné vianočné sviatky a pre­hĺbenie našej lásky k Bohu, ktorého mnohí z nás nemôžu nájsť, iní zas ho nachádzajú, ale ďaleko v nebi, aby sa im nemohol veľmi pliesť do života a zas niektorí, a k tým chceme patriť aj my, nasledujúc príklad anjelov a betlehemských pastierov ho skutočne k veľkej radosti a s úžasom nachádzajú na zemi, cel­kom blízko, medzi ľuďmi.

Preto sviatky radosti! Ani strach z nemocí, z nešťastia a smr­ti nesmie byť silnejší, ako táto radosť, ktorú nemožno kúpiť, ani vyštudovať, ani si ju nejako vynútiť, alebo dokonca presvedčo­vaním niekomu nanútiť. Je možno túto radosť len nájsť — obja­viť, vyprosiť a prijať. Preto buďme ako malé deti, ktoré sa skrý­vajú. Boh sa nám skryl do jasličiek, do slamy, a vôbec, Boh sa rád skrýva, a to len preto, aby sme ho stále hľadali a potom spolu s ním sa tešili z prekvapivého a náhleho stretnutia. Boh sa skrýva aj za pokoj, a my v našej vlasti sme v tomto roku oslávili 30 pokojných rokov. Je to jeho veľký dar, vykúpený aj ľudskými životmi.

Buďme skutočne ako deti, nielen cez Vianoce, ale vždy, tak sa ľahšie dostaneme tou úzkou cestou a tesnou bránkou do več­nej radosti, ktorú nám prinieslo Božské Dieťa. Narodený Spasi­teľ nech Vám z náruče svojej Presvätej Matky všetkým žehná, nech Vás potešuje a svätý Jozef nech Vás chráni.

Christos raždajetsja!

Vaši

† DR. VASIĽ HOPKO, biskup     o.Ján HIRKA, ordinár

Zdroj: príhovor bol uverejnený v časopise Slovo 12/1975 na 3. strane 

Spev biskupa Vasiľa Hopka – Roždestvo Tvoje …
Homília o. Petra Rusnáka

Homília vtedajšieho správcu farnosti o. Petra Rusnáka, terajšieho biskupa Sede vacante Prešovskej archieparchie, na slávnosti 100 rokov posviacky chrámu sv. Petra a Pavla v Bardejove 26. decembra 2001 na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke (druhý sviatok vianočný). Túto slávnosť vysielala v priamom prenose Slovenská televízia na druhom programe.

Vianočný príhovor
Tagy:            

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber